За да могат потребителите на Вашата поща безпроблемно да изпращат и получават писма, трябва да настроите Вашият домейн да работи с имейл сървърите на АБВ.

За целта направете следните настройки на Вашия домейн:
В DNS записите на домейна добавете тези MX записи:
Адрес: example.com
Приоритет: 10
Мейл сървър: appsmx1.abv.bg

Адрес: example.com
Приоритет: 20
Мейл сървър: appsmx2.abv.bg

Моля премахнете всички останали вече съществуващи MX записи.