Чрез създаване на групи, Вие можете бързо и лесно да изпращате писма до определена група потребители, които сте добавили към Вашия домейн. Един потребител може да бъде добавен в повече от една група. Примерни групи могат да бъдат „Maillist“, „Friends“, „Office“ и др.