От секцията „Лични данни“ имате възможност да променяте Вашите лични данни (име, фамилия, пол, дата на раждане). Въведете тези, които желаете да промените, след което натиснете бутон „Запиши“, намиращ се в долния край на страницата.